Call us 01633 258741
Email Us
Newport Mind Logo Lottery Funding Logo
Inspiring…
Inspiring Hope and Confidence
A blonde boy looking at a sad reflection
A red-headed girl smiling and fluffing her hair A movable arm
A black-haired boy trying to pick up the red-head A movable arm
A super girl with a cape on
A large boy on an unstable ladder A movable arm

Cyrsiau

Weithiau gall fod yn anodd gofyn am help neu gydnabod bod gennych broblemau iechyd meddwl ac efallai na fyddwch chi'n gwybod ble i droi. Mae llawer o bobl ifanc yn hynod o annibynnol ac efallai y byddant yn teimlo nad ydynt eisiau help.

Fodd bynnag, mae ein cyrsiau hunanreoli yn ffordd berffaith o gymryd rhan yn ein prosiect a chael help cyn gynted â phosibl. Rydym yn cynnal cyrsiau hunanreoli yn rheolaidd ac mae'n ffordd wych o ddysgu rhagor am iechyd meddwl, dulliau ymdopi a chwrdd â phobl ifanc eraill sydd o bosibl yn profi anawsterau tebyg.

Mae pob cwrs yn canolbwyntio ar broblem iechyd meddwl benodol, ac yn para tua 3 awr a gallant redeg am gyfnod o ddwy i bedair wythnos. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal y cyrsiau canlynol:

  • Rheoli'ch Meddwl – Golwg gyffredinol ar y mathau o bethau a all fod yn effeithio ar eich iechyd meddwl a sut y gallwch gadw eich meddwl mor iach â phosibl. Hwn yw ein cwrs mwyaf cyffredinol ac mae'n lle gwych i ddechrau os ydych am ddatblygu'ch cadernid eich hun, cwrdd â phobl ifanc eraill a dod i adnabod y gweithwyr prosiect. Mae'r cwrs yn cynnwys dwy sesiwn 3.5 awr gydag wythnos rhyngddynt.
     
  • Rheoli Gorbryder – Mae llawer o bobl ifanc rydym wedi siarad â hwy wedi dweud bod gorbryder yn rhan fawr o'u bywydau, o ofidiau a straen cyffredinol i bryder am adael y tŷ. Cynhelir y cwrs hwn dros gyfnod o bedair wythnos ac mae'n lle diogel i chi ddod i ddysgu rhagor am orbryder a sut y gallwch herio'r meddyliau pryderus yna!

Dyddiadau

CwrsDyddiadAmserLleoliad

Rheoli'ch
Meddwl

Sesiwn 1 – Dydd Gwener 24 Hydref

Sesiwn 2 - Dydd Gwener 31 Hydref

9.30-13.30

Mind Casnewydd

Rheoli
Gorbryder Pobl Ifanc

Sesiwn 1 – Dydd Mercher 5 Tachwedd
Sesiwn 2 – Dydd Mercher 12 Tachwedd
Sesiwn 3 – Dydd Mercher 19 Tachwedd
Sesiwn 4 – Dydd Mercher 26 Tachwedd
9.30-12.30Mind Casnewydd

Rheoli'ch
Meddwl

Sesiwn 1 – Dydd Mercher 3 Rhagfyr
Sesiwn 2 – Dydd Mercher 10 Rhagfyr
9.30-13.30Mind Casnewydd

Credwn y dylai pobl ifanc gael help ac mae dod o hyd i gymorth cyn gynted â phosibl yn bwysig iawn. Os ydych am fynychu un o'n cyrsiau hunanreoli ewch i'n tudalen gynnwys a llenwch y ffurflen atgyfeirio ar-lein a byddwn yn eich ffonio yn ôl.

Y Dyfodol

Rydym yn brysur yn creu cyrsiau hunanreoli newydd ar y pynciau canlynol, ond os ydych yn credu bod rhywbeth y dylem ei gynnwys rhowch wybod i ni!

  • Rheoli Iselder

  • Anhwylderau Bwyta

  • Profedigaeth a Cholled

Bodyn gyfrifol am eich dyfodol ac yn gwneud newidiadau
Mae un person ifanc ymhob 10 yn profi anhwylder iechyd meddwl